Banashankari Devi (Amma) Hindu Temple | Shri Shakambhari Banashankari Shakti Peetha, Cholachagudda, Badami, Bagalkot, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Banashankari Devi (Amma) Hindu Temple | Shri Shakambhari Banashankari Shakti Peetha, Cholachagudda, Badami, Bagalkot, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Banashankari Devi (Amma) Hindu Temple | Shri Shakambhari Banashankari Shakti Peetha, Cholachagudda, Badami, Bagalkot, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)
Banashankari Devi (Amma) Hindu Temple | Shri Shakambhari Banashankari Shakti Peetha, Cholachagudda, Badami, Bagalkot, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Post a Comment

0 Comments