Thakur Zorawar Singh [1st Thakur of Kanota Thikana (Estate)], Kanota, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1887)

Thakur Zorawar Singh [1st Thakur of Kanota Thikana (Estate)], Kanota, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1887)

Thakur Zorawar Singh [1st Thakur of Kanota Thikana (Estate)], Kanota, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1887)
Thakur Zorawar Singh [1st Thakur of Kanota Thikana (Estate)], Kanota, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1887)

Post a Comment

0 Comments